Cuprins

SCOP

MoVE-IT are scopul de a renova infrastructura didactică utilizată de specialişti în educaţia vocaţională, îmbunătăţirea calităţii formării profesionale prin adaptarea acesteia la piaţa forţei de muncă din România cu ajutorul unui nou program de învăţământ la distanţă organizat în zonele de centru şi de vest ale României.

GRUPURI ŢINTĂ

Personalul din întreprinderi, instructori din întreprinderi, organizaţii de formare, întreprinderi.

MĂSURI DE APLICARE ŞI METODE

Proiectul se adresează următoarei priorităţi: Dezvoltarea resurselor umane, printre altele, promovarea educaţiei şi formării, consolidarea capacităţilor administrative sau de servicii publice ale administraţiei locale sau ale instituţiilor sale, precum şi proceselor democratice care le susţin.

Focalizare: Creşterea atractivităţii, accesului şi participării la educaţie şi formarea profesională.

SOLUŢII DE IMPLEMENTARE ŞI REZULTATE

IMPACT

Constă în selectarea de soluţii tehnice adaptate la lăţimea disponibilă de bandă şi elaborarea de soluţii instruire care au în vedere costurile telecomunicaţiilor.

Soluţii de instruire utilizează bunele practici care stau la baza capacităţii de inovare, precum şi soluţii noi pentru formarea profesională.

Organizaţiile de formare participante şi întreprinderile industriale pot utiliza noul mediu de instruire pentru a furniza şi a recepta o gamă largă de cursuri specializate.

BUGET

Bugetul total al proiectului MoVE-IT este de 1.128.533 euro

RESPONSABILITATEA PENTRU IMPLEMENTARE

Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureş Romania este coordonatorul proiectului având ca partener Colegiul Universitar Sør-Trøndelag Trondheim Norvegia

EEA Grants HIST logo UPM logo