Rapoarte şi rezultate ale pachetelor de lucru (PL)

PL 1 – Managementul proiectului top

UPM este administrator şi responsabil de managementul proiectului. Proiectul îşi dezvoltă propriul său site de web, unde sunt evidenţiate şi monitorizate toate activităţile. Rapoartele proiectului şi acţiunile corective sunt publicate pe acest site. În mod regulat au loc reuniuni de proiect cu toate părţile implicate în proiect.

Stadiu: Finalizat

Rezultate şi produse ale pachetului de lucru

PL 2 - Specificarea cerinţelor utilizatorilor top

Obiectivul este de a identifica stadiul actual al educaţiei şi transferului de abilităţi şi de a propune şi descrie obiectivele şi conţinutul cerinţelor utilizator prin utilizarea noilor TIC şi a tehnologiilor şi instrumentelor video. Raportul recomandă instrumente şi servicii pentru ce sunt utilizate în proiect, precum şi scopul transferului de cunoştinţe pentru cursuri şi modulele dezvoltate. Sunt formulate recomandări practice pentru modul de organizare a instruirilor.

Stadiu: Finalizat

Rezultate şi produse ale pachetului de lucru

PL 3 - Construcţia TIC şi a infrastructurii video top

Obiectivul aceastui pachet de lucru este de a dezvolta şi construi infrastructura precum şi de a asigura întreţinerea acesteia cu scopul de a utiliza TIC şi tehnologiile video. Infrastructura constă în stabilirea reţelei educaţionale, TIC şi camerele video, precum şi soluţiile de asigurare a calităţii pentru întreţinerea infrastructurii.

Stadiu: Finalizat

Rezultate şi produse ale pachetului de lucru

Construirea TIC şi a infrastructurii video

PL 4 - Formarea instructorilor top

Obiectivul pachetului de lucru constă în furnizarea unei serii de cursuri de formare pentru formatori şi profesori. Persoana cheie pentru a motivarea persoanelor instruite este profesorul, iar activitatea creează ghiduri şi exemple referitoare la transpunerea noile principii pedagogice de formare în domeniul educaţiei. Aceste cursuri sunt de natură generică şi vizează utilizarea de perspectivă în formarea profesională.

Stadiu: Finalizat

Rezultate şi produse ale pachetului de lucru

Programul de instruire al instructorilor

Programul de instruire al personalului tehnic

Video clipuri pentru formarea intructorilor

PL 5 - Furnizarea de educaţie vocaţională top

Obiectivul pachetului de lucru este să ofere un set de cursuri de formare care permite UPM şi centrelor regionale să ofere şi să valideze formarea profesională a personalului din industrie în centrul şi vestul României. Instruirile au carater theoretic şi practice. Asigurarea calităţii soluţiilor tehnice precum şi metodele pedagogice la debutul cursurilor sunt transmise pe canale video din Norvegia. Validarea infrastructurii de formare profesională are loc prin testarea de cursuri de instruire.

Stadiu: Finalizat

Rezultate şi produse ale pachetului de lucru

Video clipuri pentru instruirea cursanților

PL 6 - Evaluarea rezultatelor proiectului top

Obiectivul pachetului de lucru este de a obţine evaluare continuă a rezultatelor proiectului pentru a fi în măsură să se desfăşoare acţiuni corective atunci când este necesar. Sunt utilizate metrici de evaluare şi indicatorii, dar şi generarea de feedback privind rezultatele proiectului şi a proceselor în urma valorificărilor externe. Validarea internă constă în identificarea etapelor şi comunicări periodice între toţi partenerii.

Stadiu: Finalizat

Rezultate şi produse ale pachetului de lucru

PL 7 - Diseminarea şi valorificarea rezultatelor proiectului top

Obiectivele valorificării rezultatelor proiectului constau în creşterea gradului de utilizare, acceptabilitate, accesibilitatea şi valoarea adăugată a învăţământului profesional şi a procesului de formare. Aceasta include organizarea de seminarii, conferinţe care ţintesc părţile interesate din România, prezentarea rezultatelor proiectului la conferinţele internaţionale principale din Europa şi din lume, vizitarea de organizaţii care furnizează instruiri şi întreprinderi industriale, în scopul de a promova noua modalitate de formare profesională si servicii de instruire.

Stadiu: Finalizat

Rezultate şi produse ale pachetului de lucru

Diseminare şi valorificare către grupuri de utilizatori externi

ARTICOLE

PREZENTĂRI

AUDIO VIDEO

ZIARE

PAGINA PUBLICITARĂ DE PE INTERNET A MECANISMULUI FINANCIAR SEE

EEA Grants HIST logo UPM logo